No094黑色蕾丝灰丝美腿高跟丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No094黑色蕾丝灰丝美腿高跟丝足写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

以药论之,入肝经药为之引,用泻心火药为君,是治实邪之病也。<篇名>五十四、王节斋《本草集要》参论或有问于生生子曰∶观子视病用药,尝于各家所长中求之,亦未尝见于纯用参,何独于此辩辩不绝口耶?

黄帝问于岐伯曰∶余尝上于清冷之台,中阶而顾,匐匐而前,则惑。今身黄,脉沉结,少腹□,小便自利,其人如狂者,则是血证,非湿热也,故宜抵当汤以攻其血。

由此推之,得表未和,然后汗之,当以桂枝汤和之,自在言外矣。若其人内热素盛,服桂枝汤又不实时呕出,则益助其热,所以其后必吐脓血也。

彼倒数下七节,始于杨上善,继而何一阳《医学统宗》已辩其非,余不复赘。芍药得桂枝则发表,得附子则补表,甘草和中从阴分,敛戢其阳,阳回而虚者不虚矣。

又有不下胸膈,不下肠胃,而下心与□下者,较下结胸部位稍卑,较下胃实部位又稍高,此下中之又一法也。冤哉,冤哉!王公欲成人之美者,讵谓酿祸迄今不已耶。

使陷胸之邪,不受外束,胸中之气,得以四达,自不致内壅而上冲矣。此论甚确,而今宗伯仁者不然也;岂惟伯仁,则戴人、守真,亦若是尔。

Leave a Reply