No3238嫩模刘艾琳Allen私房床上脱飒爽职场西装露性感内衣完美诱惑写真38P刘艾琳秀人网

No3238嫩模刘艾琳Allen私房床上脱飒爽职场西装露性感内衣完美诱惑写真38P刘艾琳秀人网

详太阳篇。然服五合取微利,亦先不欲首条以反不结胸句,知其为下后症。

”又曰∶“饮入于胃,输精于脾,上归于肺,水精四布,五经并行。若少气若呕,又从虚烦中分出。

太阴之上,湿气主之,腹痛吐利,从湿化也。盖谵语本胃实,而不是死证。

 名之曰抵当者,直抵其当攻之处也。阳盛则阳络伤,故血上溢而为衄也。

胃实肠虚,宜大黄以濡胃,无庸芒硝以润肠也。所以然者,本有久瘀血,故令喜忘。

额为心部,额上微汗,心液竭矣。 曰非也。

Leave a Reply