No4314女神Cherry绯月樱深圳旅拍私房红色轻透服饰秀翘臀美腿诱惑写真72P绯月樱秀人网

No4314女神Cherry绯月樱深圳旅拍私房红色轻透服饰秀翘臀美腿诱惑写真72P绯月樱秀人网

枸杞善于滋阴,阴滋则火不泄。 医者但可用之以救急,慎毋令人多服也。

周扬俊曰∶言无里证,则亦有反发热之表在可知也,二方皆治少阴表证,少阴无发汗之法,汗之必至亡阳,惟此二证用之。三阳传阴经而下利者,为邪热利;阴寒直中阴经而下利者,为寒利;外邪传里而腹痛者,其痛不常;阴寒在内而腹痛者,痛无休止,时欲作利。

无此真阳之火,则神机灭息,生气消亡矣。夫鼻涕一症,原有外感、内伤之别。

凡蜈蚣伤,取大蜘蛛放伤处,吸去其毒,即投蜘蛛于水中,令吐毒以全其命。此足太阴、阳明药也。

内寒故恶寒不渴。本方用大黄二两半、芒硝、甘草各二两,又名破棺丹∶治多汗大渴,便闭谵语,阳结之证,及诸疮治伤寒下之早,表邪入里,心下满而硬痛,或重汗而复下之,不大便五六日,舌上燥渴,日晡潮热,从心至小腹硬满,痛不可近;或无大热,但头微汗出,脉沉,为水结胸。

此论常疟寒热之理也。四者皆滋阴补肾之药,补水即所以降火,所谓壮水之主以制阳光是也。

Leave a Reply