No5147模特梦心玥佛山心愿旅拍脱吊带裙露黄色内衣超薄肉丝诱惑写真82P梦心玥秀人网

No5147模特梦心玥佛山心愿旅拍脱吊带裙露黄色内衣超薄肉丝诱惑写真82P梦心玥秀人网

如阳盛阴衰者,阴虚火王也,治之者不知补阴以配阳,专用苦寒,是治火之王也;阳衰阴盛者,气弱生寒也,治之者不知补阳以配阴,专用辛温,是治阴之王也。从部所起者,至期而已,谓如肝色先见于左颊,至甲乙日即当汗解之类是也。

 服此方而邪若解,则病愈。上二节皆热证便寒之类。

不引比类,故因喘咳为伤肺,是知之不明也。如始也用奇,奇之而病不去,此其必有未合,乃当变而为偶,奇偶迭用,是曰“重方”,即后世所谓“复方”也。

至其变幻之多,五行之化,本自无穷,而梦造于心,其原则一。 善怒者,名曰“煎厥”。

其脉细小疾数者,邪盛正衰之候,是为五逆。若五脏不节,则各有所克,反伤其阴矣。

 自仲景而后,又谓之滞下,无有能治者,惟薛立斋独得其义,欲相资借,当读其书。标本已得,邪气乃服。

Leave a Reply