No105灰丝网袜红高跟写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No105灰丝网袜红高跟写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

可知风寒在表,必郁而为热。阳虚则阴实,阴虚则阳实,是“更虚更实”也。

又如虚实之治,至虚有盛候,则有假实矣;大实有羸状,则有假虚矣。口苦、咽干、目眩也。

少阳为木火之经,故热多于寒而汗出甚也。 男以右为从而易于左,则阳人阳病,是重阳也;女以左为从而易于右,则阴人阴病,是重阴也。

其脉细小疾数者,邪盛正衰之候,是为五逆。而更有母病及子者,如金病而移于肾是也;子病及母者,如肾病而移于肺是也。

盖肾脉上贯肝膈,入肺中,故咳则血见于口,衄则血见于鼻也。一团热物而放于冷物之中,顷刻热物亦化为冷物。

夫黄者,土之色也,今为湿热蒸动,土象外呈,故周身皮肤尽黄。凡见阴气上腾诸症,不必延至脱时,而始用回阳,务见机于早,即以回阳镇纳诸方投之,万不致酿成脱症之候矣。

Leave a Reply